Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Ισχύει από 31 Μαρτίου 2020

Πνευματικά Δικαιώματα

© 2024 Mlesk. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.

Αυτός ο ιστότοπος δημοσιεύεται και συντηρείται από το νομικό πρόσωπο Mlesk. («εμείς»). Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα κείμενα σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή υλικών που βρίσκονται σε αυτόν τον ιστότοπο, σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς ρητή άδεια. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, αποδέχεστε τους όρους μας, οπότε φροντίστε να τους διαβάσετε προσεκτικά. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους μας, τότε δεν επιτρέπεται η πρόσβαση ή η χρήση των υπηρεσιών.

Περιορισμός Ευθύνης

Αυτός ο ιστότοπος καθώς και όλες οι πληροφορίες, το περιεχόμενο, το υλικό και οι άλλες υπηρεσίες που διατίθενται σε εσάς μέσω αυτού του ιστότοπου παρέχονται από το νομικό πρόσωπο Mlesk «ως έχουν». To Mlesk δεν παρέχει δηλώσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω των υπηρεσιών μας είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, την πληρότητα ή την ποιότητα των πληροφοριών. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες στις πληροφορίες. Είναι δική σας ευθύνη να επαληθεύσετε ότι οι πληροφορίες είναι κατάλληλες για χρήση. Έχουμε το δικαίωμα να προβούμε σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση:

  • να περιορίσετε ή να τερματίσετε την πρόσβασή σας σε όλες ή σε μέρος των υπηρεσιών μας.
  • αλλαγή ή διακοπή του συνόλου ή οποιουδήποτε μέρους των υπηρεσιών μας.
  • αφαιρέστε οποιοδήποτε περιεχόμενο είναι διαθέσιμο στους ιστότοπούς μας.

Υπηρεσίες τρίτων

Η Υπηρεσία ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους και υπηρεσίες τρίτων, που δεν μας ανήκουν ή δεν ελέγχονται από εμάς. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τέτοιους ιστότοπους, πληροφορίες, υλικά, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων. Εάν έχετε πρόσβαση σε έναν τέτοιο ιστότοπο, το κάνετε με δική σας ευθύνη.

Διαφημίσεις

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν διαφημίσεις. Τυχόν συναλλαγές με ή συμμετοχή σε προωθήσεις διαφημιστών που βρίσκονται σε έναν ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής και της παράδοσης σχετικών αγαθών ή υπηρεσιών, καθώς και οποιουσδήποτε άλλους όρους, προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή παραστάσεις που σχετίζονται με τέτοιες συναλλαγές, είναι αποκλειστικά μεταξύ εσάς και αυτού του διαφημιζόμενου. Συμφωνείτε ότι η Mlesk δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους προκύψει ως αποτέλεσμα τέτοιων συναλλαγών ή ως αποτέλεσμα της παρουσίας τέτοιων διαφημιζόμενων σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες των Google. Πρόκειται για υπηρεσίες τρίτων τις οποίες εμείς δεν ελέγχουμε.

Άδεια χρήσης αυτού του ιστότοπου

Σας παρέχουμε ένα περιορισμένο, μη αποκλειστικό και ανακλητό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών για προσωπική σας χρήση. Δεν μπορείτε:

  • Η κακή χρήση του ιστότοπου ή των υπηρεσιών του, όπως η παρεμβολή ή η πρόσβαση, είτε στον ιστότοπο είτε στις υπηρεσίες του, χρησιμοποιώντας κάποια άλλη μέθοδο εκτός από αυτήν που παρέχεται ρητώς.
  • χρήση αυτού του ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο που προκαλεί ζημιά στον ιστότοπο ή εξασθένιση της προσβασιμότητας του ιστότοπου · ή με οποιονδήποτε τρόπο παράνομο ή επιβλαβές ·
  • χρήση των υπηρεσιών για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος ή άλλου δικαιώματος τρίτων,
  • δημοσιεύει ή παρέχει με άλλο τρόπο περιεχόμενο που παρενοχλεί, κακοποιεί ή απειλεί οποιοδήποτε άλλο άτομο ή που περιέχει άσεμνο περιεχόμενο ·
  • μεταπωλούν ή αναδιανέμουν τις υπηρεσίες εν όλω ή εν μέρει ·
  • αναδημοσίευση οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου αλλού ·
  • παρεμβαίνει στη χρήση των υπηρεσιών για άλλα άτομα ·

Ιατρικών πληροφοριών

Οποιοδήποτε ιατρικά σχετικό περιεχόμενο βρίσκεται σε αυτόν τον ιστότοπο, δεν προορίζεται να είναι ιατρική συμβουλή ή οδηγίες για ιατρική διάγνωση ή θεραπεία. Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν υποκαθιστούν την επαγγελματική ιατρική συμβουλή. Να ζητάτε πάντα τη συμβουλή γιατρού ή άλλου ειδικού στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης αν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με κάποια ιατρική πάθηση ή θεραπεία.

Πολιτική δημοσίευσης

Είμαστε μεγάλοι οπαδοί υψηλής ποιότητας και πρωτότυπου έργου από συγγραφείς Δεχόμαστε καλά γραπτά, ελεγμένα με γνώμονα, άρθρα με γνώσεις. Κάθε υποβολή θα πρέπει να υποβληθεί σε έλεγχο από τους συντάκτες μας πριν από τη δημοσίευση. Εκτός από τον έλεγχο για λογοκλοπή, όλα τα περιεχόμενα πρέπει να επιβεβαιωθούν προτού δημοσιευτούν στον ιστότοπο.

FacebookTwitterInstagramPinterestLinkedInGoogle+YoutubeRedditDribbbleBehanceGithubCodePenWhatsappEmail